Deze reader vormt een inhoudelijke en speculatieve reflectie op de aangesneden thema’s die de triënnale onder de koepel van het begrip ‘almende’ adresseert. Aan de hand van een reeks tekstbijdragen, waaronder essays, een reeks speculatieve voetnoten, en reflecties op werken van deelnemende kunstenaars wordt gekeken naar een meer uitgebreide notie van collectieve verantwoordelijkheid en onderlinge afhankelijkheid binnen het gedeelde leefklimaat. In die zin tracht deze publicatie het begrip ‘almende’ te hernieuwen als een meer inclusieve, niet-antropocentristische zone, gedeeld tussen mensen en niet-mensen, het levende en het levenloze, het organische en het anorganische.